Ziekmelden

Als een leerling ziek is, dan moeten ouders dit voor aanvang van de eerste les doorgeven.

U moet de ziekmelding telefonisch doorgeven aan de leerlingenbalie via nummer 071-3681840 of via e-mail aan leerlingen.balie@northgo-college.nl. De ziekmelding is voor één dag.

Ander (medisch) verzuim

Ook voor afspraken bij specialisten, zoals orthodontist, tandarts, ziekenhuis, huisarts, e.d. ontvangen wij graag van te voren een bericht. Ondanks dat het soms niet anders kan, vragen wij u toch deze afspraken zo veel mogelijk buiten schooltijd proberen te maken.

Ziekmelden gedurende de dag

Leerlingen die gedurende de dag ziek worden, melden zich altijd eerst af bij de leerlingenbalie. Leerlingen gaan niet eerder van school voordat wij een van de ouders op de hoogte hebben gebracht van het ziek naar huis gaan van uw kind. Dit geldt voor alle jaarlagen. Zo weet u dat uw kind ziek naar huis komt en wij dat de leerling voor de rest van de dag afwezig is. Is uw kind de volgende dag ook nog ziek? Dan moet u dit voor die dag ook weer bij ons melden.

Af- en aanmelden

  • Leerlingen die later op school komen melden zich aan bij de leerlingenbalie.
  • Leerlingen die eerder de les moeten verlaten, melden zich voor vertrek af bij de leerlingenbalie.
  • Leerlingen die tussendoor naar bijvoorbeeld de orthodontist moeten, melden zich af- en ook weer aan bij de leerlingenbalie.