Contact

Northgo College
Duinwetering 107
2203 HM Noordwijk
071 3681 840
info@northgo-college.nl

Postbus 429
2200 AK Noordwijk

Bestuur/schoolleiding

Brugklas, 2, 3, 4 mavo en 2, 3 vwo
Johan van der Plas, directeur/bestuurder

2, 3, 4, 5 havo en 4,5,6 vwo
Marc Janssen, directeur/bestuurder
071 3681 855
schoolleiding@northgo-college.nl

Coördinatorenteam

Administratie mw. A. Kooij 071-3681 860
1 havo en 1 vwo mw. M.M. Mosselman 071-3681 857
1 en 2 mavo dhr. E. Kuzee 071 3681 841
2 en 3 vwo mw. M.J. van der Klugt 071 3681 862
2 en 3 havo mw. drs. G. Mol 071 3681 861
3 en 4 mavo dhr. D. de Moulin 071-3681 860
4 en 5 havo dhr. R.H. Sliedrecht 071 3681 864
4, 5 en 6 vwo mw. drs. E.M. Ruiter 071 3681 863
Orthopedagoog mw. drs. D.M. van Goeverden-Bakker 071 3681 854
Orthopedagoog/
psycholoog, tevens antipestcoördinator
mw. L. Voetman 071-3681 845

 

Stafbureau

Leerlingenbalie 071 3681 840
Examensecretariaat 071 3681 842
Financiële administratie 071 3681 843
Personeelszaken 071 3681 844
Stafsecretariaat 071 3681 855

Raad van Toezicht

mevrouw M.A.M. (Margreet) Vendel MEM (voorzitter)
mevrouw N.A.X. (Nicolette) van Biesen-Manusov
de heer L.C.A. (Leon) Jansen MBA SMP
de heer drs. G.H. (Gerard) Wijma

contact: rvt@northgo-college.nl

Medezeggenschapsraad

de heer J. Treffers (voorzitter)
de heer R.B. van Ommeren (ouder) (vice-voorzitter)
de heer B. van de Noort (ondersteunend personeel) (secretaris)
mevrouw L.S. Kavelaars (docent)
de heer J. van der Molen (ondersteunend personeel)
de heer N.A. Stuifbergen (docent)
mevrouw A.W.S. Vink (ouder)
Lieke Ravensbergen (leerling)

contact: medezeggenschapsraad@northgo-college.nl

Leerlingenraad

Contactpersoon: Lieke Ravensbergen
contact: leerlingenraad@northgo-college.nl

Klankbordgroep ouders

Contactpersoon: mevrouw A. Homs
contact: klankbordouders@northgo-college.nl

Inspectie van het onderwijs

www.onderwijsinspectie.nl
vragen over onderwijs: 088-6696060
vertrouwensinspecteur: klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: telefoon: 0900-111 31 11 (tijdens kantooruren)

Externe huiswerkbegeleiding en bijlessen

A tot Z huiswerkbegeleiding,

Huiswerkbegeleidingsinstituut op de locatie van het Northgo College

contactgegevens:
http://www.atotzhuiswerkbegeleiding.nl/
Telefoon: 06-83321017 en 06-26128848

Toptutors

Toptutors is onderdeel van de Stichting Socrates en brengt leerlingen in contact met oud-leerlingen van het Northgo College voor het geven bijles. Toptutors is een organisatie zonder winstoogmerk.

managing tutor: Naut de Bas

Telefoon: 06-13 20 59 00
e-mail:  nautdebas@toptutors.nl

Info via: www.toptutors.nl