Privacy

Het Northgo College verwerkt van alle leerlingen persoonsgegevens. Het bestuur vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens erg belangrijk en is zich bewust van de geldende privacywetgeving.

Hoe wij hiermee omgaan staat uitgebreid beschreven in de schoolgids van het Northgo College.