Privacy

Het Northgo College verwerkt van alle leerlingen persoonsgegevens. Het bestuur vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens erg belangrijk en is zich bewust van de geldende privacywetgeving. In het speciaal hiervoor ingerichte privacyportaal en in de schoolgids wordt uitvoerig toegelicht hoe wij met de persoonsgegevens van uw kind omgaan.