Contact

Northgo College
Duinwetering 107
2203 HM Noordwijk
071 3681 840
info@northgo-college.nl

Postbus 429
2200 AK Noordwijk

Schoolleiding

Brugklas, klas 2, klas 3 en 4 mavo
De heer J. van der Plas, bestuurder/rector
Klas 3, 4 en 5 havo, 3, 4, 5 en 6 vwo
De heer dr. M.J.A. Janssen
071 3681 855
schoolleiding@northgo-college.nl

Coördinatorenteam

Administratie mw. A. Kooij 071-3681860
Brugklassen mw. M.M. Mosselman 071-3681 857
2 mavo mw. D.M. van Goeverden-Bakker 071 3681 854
2 en 3 vwo mw. C. van Os 071 3681 862
2 en 3 havo mw. drs. G. Mol 071 3681 861
3 en 4 mavo dhr. S. Zeinstra 071 3681 897
4 en 5 havo dhr. R.H. Sliedrecht 071 3681 864
4, 5 en 6 vwo mw. drs. E.M. Ruiter 071 3681 863

 

Stafbureau

Leerlingenbalie 071 3681 840
Examensecretariaat 071 3681 842
Financiële administratie 071 3681 843
Personeelszaken 071 3681 844
Stafsecretariaat 071 3681 855

Raad van Toezicht

mevrouw M.A.M. (Margreet) Vendel MEM (voorzitter)
mevrouw N.A.X. (Nicolette) van Biesen-Manusov
de heer L.C.A. (Leon) Jansen MBA SMP
de heer W.C.J. (Wilco) Roelandse (voorzitter)
de heer drs. G.H. (Gerard) Wijma
contact: rvt@northgo-college.nl

Medezeggenschapsraad

de heer E. Kuzee (docent) (voorzitter)
de heer D.T. Roosenstein (docent) (voorzitter)
de heer R.B. van Ommeren (ouder) (vice-voorzitter)
mevrouw N. de Moyer (docent)
de heer B. van de Noort (ondersteunend personeel) (secretaris)
de heer J. van der Molen (ondersteunend personeel)
mevrouw A. Guijt-Warmerdam (ouder)
Naomi van Ommeren (leerling)
Daniël Pas (leerling)
Naut de Bas (leerling)

contact: medezeggenschapsraad@northgo-college.nl

Leerlingenraad

Contactpersoon: Naomi van Ommeren
contact: leerlingenraad@northgo-college.nl

Klankbordgroep ouders

Contactpersoon: mevrouw S. Steenvoorden
contact: klankbordouders@northgo-college.nl

Inspectie van het onderwijs

www.onderwijsinspectie.nl
vragen over onderwijs: 088-6696060
vertrouwensinspecteur: klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: telefoon: 0900-111 31 11 (tijdens kantooruren)

Externe huiswerkbegeleiding en bijlessen

A tot Z huiswerkbegeleiding,

Huiswerkbegeleidingsinstituut op de locatie van het Northgo College

contactgegevens:
http://www.atotzhuiswerkbegeleiding.nl/
Telefoon: 06-83321017 en 06-26128848

Toptutors

Toptutors is onderdeel van de Stichting Socrates en brengt leerlingen in contact met oud-leerlingen van het Northgo College voor het geven bijles. Toptutors is een organisatie zonder winstoogmerk.

managing tutor: Naut de Bas

Telefoon: 06-13 20 59 00
e-mail:  nautdebas@toptutors.nl

Info via: www.toptutors.nl