Digitale hulpmiddelen

Op het Northgo College kun je werken met een tablet of laptop

Gebruik van tablet of laptop

Op het Northgo College is het mogelijk om te werken met een eigen device zoals een tablet of een laptop. Naast het gewone leerboek wordt er gewerkt met digitaal leer- en werkmateriaal en worden verschillende apps gebruikt om de lessen inhoud te geven en te ondersteunen.
Er zijn ook een aantal laptopkarren in de school met Chromebooks. Docenten kunnen deze gebruiken in lessen als zij gebruik maken van digitaal lesmateriaal.

Aanschaf digitaal hulpmiddel

Ouders schaffen zelf het device voor hun kind aan. Alle leerlingen ontvangen het fysieke boekenpakket, dus ook de leerlingen die met een tablet of laptop gaan werken. De keuze voor een digitaal hulpmiddel is vrij. Ouders kunnen besluiten om voor hun kind een (kleine) laptop aan te schaffen. In dat geval adviseren wij een Chromebook van Google. Bij het keuzeproces voor een digitaal hulpmiddel is de vuistregel: “Wat werkt het beste voor mijn kind”.

 

Voorwaarden tablet/chromebook

Een tablet/Chromebook gebruikt voor de volgende doeleinden: gebruik digitale schoolboeken (leer- en werkboek), opzoeken huiswerk en rooster, lezen van e-mail, voorbereiden en maken van presentaties en werkstukken, beheer van documenten in Google Drive en gebruik van educatieve apps op aanwijzing van de docent. De tablet/Chromebook voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Het is niet per se noodzakelijk de nieuwste versie aan te schaffen. Oudere types voldoen over het algemeen nog prima. Het is wel belangrijk dat het device hardwarematig ondersteund wordt door de fabriek. Dat wil zeggen: de updates moeten nog geïnstalleerd kunnen worden.
  • De tablet/Chromebook is bij voorkeur beschikbaar vanaf de eerste schoolweek. In deze week is de uitleg over het gebruik van de tablet/Chromebook.
  • Een tablet moet voldoende geheugen hebben (minimaal 32Gb).
  • Op een tablet/Chromebook moeten op de eerste schooldag de volgende (gratis) apps gedownload zijn: Gmail, Google Agenda, Google Drive en Adobe Acrobat.