Go-Profiel

Go-Expressie

Go-Expressie

Bij Go-Expressie is volop tijd om dieper in te gaan om de verschillende kunstvakken zoals de beeldende vakken: tekenen, schilderen en handvaardigheid. Je krijgt ook film en fotografie. Tijdens excursies bezoeken we de mooiste plekken van Nederland. We gaan naar het theater en bezoeken steden om musea en architectuur te bekijken.

Expressie als examenvak

Go-Expressie Is een keuzevak in de brugklas en in de tweede klas. Ga je door naar havo of vwo, dan kun je ook expressie kiezen in het derde jaar. Leerlingen in de derde klas van de mavo kunnen tekenen of handvaardigheid kiezen als examenvak. In de bovenbouw van havo en vwo (vanaf het vierde leerjaar) is tekenen een keuzvak.

Aanmelding en toelating

Voor Go-Expressie gelden geen speciale toelatingseisen. Iedereen met een mavo-, havo- of vwo-advies kan zich hiervoor inschrijven.