Go-Profiel

Go-Expressie

Bij Go-Expressie combineer je leren met artistiek bezig zijn. Je krijgt les in de verschillende vormen van beeldende kunst. Je leert om jezelf creatief te uiten en jouw ideeën te vertalen naar een kunstwerk.

Go-Expressie

Bij Go-Expressie is volop tijd om dieper in te gaan op verschillende kunstvakken zoals de beeldende vakken: tekenen, schilderen en handvaardigheid. Daarnaast krijgt je ook les over film en fotografie. Go-Expressie is een vak waarin je vooral veel lekker bezig bent. Onze gezellige kunstgang is hier helemaal op ingericht.
Af en toe gaan we erop uit. We bezoeken dan de mooiste plekken van Nederland. We gaan dan bijvoorbeeld naar het theater of de grote steden om musea en architectuur te bekijken.

Expressie als examenvak

Go-Expressie Is een keuzevak in de brugklas en in de tweede klas. Ga je door naar havo of vwo, dan kun je ook expressie kiezen in het derde jaar. Leerlingen in de derde klas van de mavo kunnen tekenen of handvaardigheid kiezen als examenvak. In de bovenbouw van havo en vwo (vanaf het vierde leerjaar) is tekenen een keuzevak.

Aanmelding en toelating

Voor Go-Expressie gelden geen speciale toelatingseisen. Iedereen met een mavo-, havo- of vwo-advies kan zich hiervoor inschrijven.