Go-Profiel

Go-Sport

Bij Go-Sport leg je de basis voor een gezonde en actieve leefstijl. We sporten zowel binnen als buiten en we volgen de nieuwste trends op sportgebied. Bij Go-Sport leren we jou het beste uit jezelf te halen

Vaardigheden

We vinden het ook belangrijk dat je leert samenwerken, organiseren, coachen en leidinggeven. Daarom begeleiden onze leerlingen sportdagen van basisscholen en organiseren zij zelf hun toernooien.

 

Prachtig sportpark

Het Northgo College staat midden op het mooie sportcomplex Duinwetering. Met voetbalvelden en twee grote sporthallen. Ook maken we gebruik van de sportaccomodaties in de omgeving, zoals de korfbalvelden, de golf- en tennisbaan. Maar natuurlijk trekken we ook al hardlopend of op de mountainbike de duinen in.

Aanmelding en toelating

Alle leerlingen van mavo, havo en vwo kunnen deelnemen aan Go-Sport. Er zijn geen speciale toelatingseisen. Wel moet je over een redelijk niveau van bewegingsvaardigheden beschikken en je moet plezier hebben in het beoefenen van verschillende sporten. Wanneer je je aangemeld hebt voor Go-Sport, krijg je een uitnodiging voor een kennismakingsles in juni.

Sport als examenvak

Go-Sport is in de brugklas en in de tweede klas een keuzevak. Ga je door naar havo of vwo, dan kun je ook Go-Sport kiezen. Leerlingen in de derde en vierde klas van de mavo kunnen sport als examenvak kiezen. In de bovenbouw van havo en vwo (vanaf de vierde klas) is het mogelijk bewegen, sport en maatschappij (BSM) als examenvak te kiezen.