Go Profiel

Go-Technasium

Wat is technasium?

Op het technasiun krijg je op de havo en vwo het vak onderzoeken en ontwerpen (O&O). Op de mavo heet dit vak technologie en toepassing (T&T). Bij beide vakken ga je aan een opdracht werken die je van een echt bedrijf krijgt. Op deze manier ontdek je wat jij goed kunt en waar jouw talenten liggen.  Het technasium brengt je in contact met de wereld van de beta-techniek.

Technasium is de toekomst

Op het technasium word je als leerling uitgedaagd. Je leert werken in teams aan uitdagende vraagstukken. Je leert veel vaardigheden die later goed van pas komen. Bijvoorbeeld tijdens je vervolgstudie of je latere beroep. Voorbeelden van vaardigheden zijn: onderzoeken, samenwerken, organiseren, doorzetten en presenteren.

Realistische opdracht

Iedere technasiumleerling werkt in teamverband aan opdrachten die tot concrete resultaten leiden. Deze opdrachten worden nit bedacht en beoordeeld door de begeleidende docenten, maar komen van een van onze samenwerkingspartners. Zowel tijdens de uitvoering van het project als bij de afronding is dit bedrijf heel belangrijk.

Samenwerking met bedrijfsleven

Opbouw O&O en T&T

In de brugklas van mavo, havo en vwo doen alle leerlingen O&O en T&T projecten.

Jaar havo/vwo mavo
1 O&O (alle klassen T&T (alle klassen)
2 keuzevak O&O keuzevak T&T
3 keuzevak O&O keuzevak T&T
Bovenbouw keuze voor O&O als examenvak keuze voor T&T als examenvak