Visie & Beleid

Onze aanpak in 2022-2023

.

Gemiddeld kleinere klassen

Met geld van het Nationaal Plan Onderwijs (NPO) heeft het Northgo College kleinere klassen gemaakt. De komende schooljaren zullen de klassen gemiddeld klein blijven. 

Extra begeleiding

Van de NPO-gelden zijn zeven extra onderwijsbegeleiders aangesteld. Zij geven individuele begeleiding op het gebied van organisatie en planning van het schoolwerk en voeren mentale coachingsgesprekken.

Stilte-werkplekken en begeleiding

Als gevolg van Covid-19 had een aantal leerlingen extra ondersteuning nodig. Deze ondersteuning is geboden door steunuren, extra externe huiswerkbegeleiding, stilte werkplekken en extra eindexamentraining. 

.  

Covid-19

De maatregelen werden versoepeld. Lesgeven vond weer fysiek plaats. Voor leerlingen – in quarantaine – was het nog wel mogelijk om lessen op afstand te volgen.

Veilig leerklimaat

Uit de tevredenheidsonderzoeken blijkt dat het Northgo positief scoort op het gebied van leerklimaat en veiligheid.

leerlingen: sfeer: 7.7, leerklimaat: 7.1, veiligheid: 9.7
ouders: algemene tevredenheid: 7.3, klimaat: 7.8, organisatie: 8.2

Anti-pestcoördinatoren

Mentoren en docenten kunnen bij de antipestcoördinatoren terecht voor advies m.b.t. pesten. De antipest-coördinatoren hebben voor het personeel  workshops georganiseerd over veilig internetgebruik.

Shitzooi en Like

De brugklassers deden mee aan Shitzooi. Ze beleven op een interactieve manier de nadelige gevolgen van sexting. De tweedeklassers gingen naar ‘LIKE’. Een theatervoorstelling over groepsdruk en pesten.

.


Leerplein en bibliotheek

Bij de entree komt een nieuwe bibliotheek met een aangrenzend leerplein. Het leerplein biedt gelegenheid om zelfstandig te werken, te lezen of informatie op te zoeken.

Havo-P

HavoP is een nieuw examenvak dat wordt gegeven in de bovenbouw van de havo. Leerlingen werken aan de hand van een opdracht uit het bedrijfsleven. Bij HavoP worden theorie en praktijk gecombineerd. 

Technologielokaal

In de loop van het jaar is het lokaal verder uitgerust met het benodigde gereedschap, 3d-printers, lasersnijders en VR-brillen.

Succesvol roboticateam

Het roboticateam Scrapyard Warriors nam dit jaar deel aan de First Tech Challenge. Na diverse voorrondes brachten zij het tot de Beneluxfinale in Eindhoven. 


Studiereizen en uitwisselingen

Voor de examenleerlingen zijn in augustus 2022 inhaalreizen georganiseerd naar Athene, Berlijn, Londen, Parijs, Rome en Sevilla. Daarnaast waren er tal van activiteiten zoals meerdaagse excursies en uitwisselingen naar Gent, Bochum, Münster en Tecklenburg. 

Activiteiten en excursies

De gebruikelijke sociale, educatieve en culturele activiteiten konden weer zonder belemmering doorgang vinden. 

.

Burgerschap

Sinds dit schooljaar krijgen leerlingen les in burgerschap. De lessen zijn gericht op vaardigheden zoals kritisch denken, discussiëren en het nemen van verantwoordelijkheid.

 
Maatschappelijke stage

Scholen in Noordwijk en Noordwijkerhout gaan samen werk maken van ‘Maatschappelijke Diensttijd’. Jongeren ontdekken hun talenten door middel van een stage, vrijwilligerswerk of een bijbaan in de dienstverlenende sector. 


10 dagen zonder mobiel

Uit onderzoek blijkt dat de afleidende werking van de telefoon nadelige gevolgen heeft voor de concentratie van jongeren. In mei 2023 hielden we een sociaal experiment. Leerlingen mochten 10 dagen lang hun telefoon niet op school gebruiken.


Goede Doelenacties

Leerlingen brachten in december geld bijeen voor Fietsmaatjes. De leerlingenraad zamelde hulpgoederen na de aardbeving in Syrie/Turkije.