Visie & Beleid

Onze aanpak in 2023-2024

.

Gemiddeld kleinere klassen

Met geld van het Nationaal Plan Onderwijs (NPO) heeft het Northgo College kleinere klassen gemaakt. Ook de komende schooljaren zullen de klassen gemiddeld klein blijven. 

Extra begeleiding

Zeven onderwijsbegeleiders geven individuele begeleiding op het gebied van organisatie en planning van het schoolwerk en voeren  coachingsgesprekken. 

Schoolplan 2023-2027

Na een stilstand vanwege Covid-19 is het schoolplan herstart. Het plan focust op actiever leren, flexibele leerstof, leergedrag, moderne middelen en professionele leergemeenschappen

.  

Covid-19

2023 is het eerste jaar waarin er geen maatregelen en aanpassingen meer waren in verband met Covid-19. Ouders en leerlingen waardeerden de extra inspanningen van het personeel tijdens de pandemie. 

Veilig leerklimaat

Uit de tevredenheidsonderzoeken blijkt dat het Northgo positief scoort op het gebied van leerklimaat en veiligheid. Leerlingen geven het schoolklimaat een 7.0 en waarderen de veiligheid met een 9,4.

Anti-pestcoördinatoren

Het team Veilig Klimaat presenteert tweemaal per jaar over groepsvorming, anti-pestprotocollen en zij ondersteunen de collega’s gedurende het schooljaar. Zij volgden zelf ook scholing om hun deskundigheid te vergroten. 

Week tegen het pesten

In het kader van de week tegen het pesten gingen alle tweede klassers naar een theatervoorstelling van Kikid over sociale media, cyberpesten en groepsdruk. In de week tegen het pesten is in de klassen gesproken over pesten en de gevolgen hiervan.

Veiligheid in en om de school

In samenwerking met de gemeente en de politie werken de VO-scholen in Noordwijk aan veiligheid rond de school. Om de zichtbaarheid van de wijkagenten te vergroten houden zij maandelijks een laagdrempelig spreekuur op het Northgo.

.

Leesbevordering

De Oase werd geopend; een ruimte waar leerlingen zelfstandig kunnen lezen en werken. Ook werd de nieuwe bibliotheek geopend. Elke dag wordt voortaan door alle klassen 25 minuten gelezen.

Praktijkgericht havo

Een mooi voorbeeld van praktijkgericht havo: Leerlingen ontwierpen een anti-inbraak sjabloon. De gemeente Noordwijk heeft het sjabloon in productie genomen. 

Open podium

Tijdens het open podium presenteerden schoolbands en solisten zich. Er was een modeshow en een kunsttentoonstelling. 

Project Gezond

In samenwerking met de gemeente Noordwijk doen alle leerlingen in klas twee een project over gezonde voeding en gezond eten in de schoolkantine.

Voorlichting door oud-leerlingen

Oud leerlingen van de school geven tijdens een speciale avond voorlichting over hun loopbaan aan leerlingen van 4 havo en 5 vwo


Studiereizen en uitwisselingen

Voor de vierde klassen zijn in studiereizen georganiseerd naar Athene, Berlijn, Londen, Parijs, Rome en Sevilla. Er waren meerdaagse excursies en uitwisselingen naar Antwerpen, Bochum, Münster en Tecklenburg.

.

Burgerschap

Sinds dit schooljaar krijgen leerlingen les in burgerschap. De lessen zijn gericht op vaardigheden zoals kritisch denken, discussiëren en het nemen van verantwoordelijkheid.

 
Maatschappelijke stage

Via Maatschappelijke Diensttijd kunnen jongeren hun talenten ontdekken door middel van een stage, vrijwilligerswerk of een bijbaan in de dienstverlenende sector. 


Mobiele telefoon

Tijdens de lessen en in de gangen zijn geen mobieltjes meer toegestaan. Alleen in het pauzegebied kunnen de leerlingen op hun mobiel kijken. 


Goede Doelenacties

Leerlingen brachten in december geld bijeen voor Het Vergeten Kind. Tijdens Valentijnsdag werd er een actie gehouden voor stichting Hartekind