Northgo plus

Meer dan je vakkenpakket

Door in aanraking te komen met nieuwe dingen ontdek je soms iets waarvan je niet wist dat je het kon. Het Northgo College biedt veel extra’s.

Het plusdocument

Je kunt bijvoorbeeld deelnemen aan de leerlingenraad, klassenvertegenwoordiger worden, of pluslessen volgen na schooltijd zoals programmeren, robotica of First LEGO League. Aan het einde van je schooltijd zetten wij die extra’s voor je in een zogenaamd Plusdocument. Dit is een certificaat dat je goed kunt gebruiken bij aan- melding voor mbo, hbo en universiteit en bij sollicitaties.

Cambridge English en Internationalisering

Studeren of werken in het buitenland wordt steeds gewoner. Het Northgo College maakt deel uit van het ELOS-netwerk. Dat houdt in dat er veel aandacht is voor taalonderwijs en dat we mee doen aan internationale projecten en meerdaagse uitwisselingen met scholen in België, Italië en Duitsland.

Opbouw Cambridge

Cambridge English wordt vanaf de brugklas aangeboden tot en met het examenjaar. Voor de herfstvakantie doe je in de brugklas een instaptoets Cambridge English, zodat je meteen op het juiste niveau Engels kunt doen. Instromen in de Cambridgeklas kan ook nog op een later moment. In de praktijk zal het er op neer komen dat je aan het eind van je middelbare school op een niveau hoger uitkomt. Heel handig als je weet dat veel vakken op de universiteit, maar ook op het HBO, in het Engels aangeboden worden.

Internationalisering en Versterkt Talenonderwijs (VTO)

Het Northgo College doet veel aan internationalisering. Dat gebeurt in de klassen, maar ook daar buiten. Wij vinden het belangrijk dat je na de mavo, havo of het vwo goed Engels kunt spreken, lezen en schrijven. In de bovenbouw mavo, havo en vwo kun je ook Spaans in je vakkenpakket kiezen. Ook zijn er meerdaagse uitwisselingen naar het buitenland, waarbij je verblijft in gastgezinnen. En er is elk jaar het YESevent, een internationale jongerenconferentie in een Europese stad. Als je wilt, kun je daar vanaf de vierde klas aan deelnemen.

Vanaf de bovenbouw kunnen de leerlingen toewerken naar de internationaal erkende certificaten:

  • Cambridge Certificate (voor Engels)
  • Delf Scolaire (voor Frans)
  • Goethe (voor Duits)
  • DELE (voor Spaans)

Havisten Competent

Als je op het Northgo College havo doet, volg je in de derde, vierde en vijfde klas het lesprogramma Havisten Competent. Dit is een landelijk ontwikkeld, intensief programma waarbij je een werkhouding aanleert en vaardigheden opdoet die op een hoger beroepsopleiding noodzakelijk zijn. Door middel van dit lesprogramma krijg je beter zicht op je eigen capaciteiten en interesses. Op die manier word je ook geholpen bij je profielkeuze en je keuze van een opleiding na het Northgo College.

Actieve school

Leerlingenraad, Open Podium, schoolfeesten, sporttoernooien en cultuurprojecten. Zo maar wat voorbeelden van activiteiten waar je op het Northgo College aan mee kunt doen. Ook bezoeken we voorstellingen en musea en we kijken regelmatig achter de schermen van een bedrijf. Dit alles maakt het leren afwisselender, leuker en uitdagend.

Pluslessen

Ben je nog niet uitgeleerd onder schooltijd? Het Northgo College heeft een interessant plusles-programma. Leerlingen werken onder leiding van een enthousiaste docent aan een extra vak. Voorbeelden van pluslessen zijn robotica, muziek en filosofie.