Visie en beleid

Op het Northgo College vinden wij het belangrijk dat wij onze leerlingen de juiste vaardigheden bijbrengen. Daarnaast willen wij dat leerlingen actief betrokken zijn bij hun eigen leerproces.

Visie op onderwijs

Elke school in Nederland maakt elke vijf jaar een nieuw schoolplan. Hierin staat wat de school wil bereiken. In het schoolplan 2019-2024 staan onze aandachtspunten uitgebreid beschreven.

Begeleiden van de actieve leerling

Als leerlingen meer de eigenaar zijn van hun leerproces, dan worden ze geactiveerd en gemotiveerd. Daarom worden leerlingen op het Northgo College aangemoedigd om aan te geven wat zij zelf belangrijk vinden. De docent en de mentor ondersteunen en begeleiden de leerling bij een actieve werkhouding.

Persoonlijk onderwijs

Op het Northgo College hebben de docenten aandacht voor je. Als de docent goed weet wie jij bent en wat jij kunt, dan gaat het leren beter. Wij willen dat jij je thuis voelt bij ons.

Kwalitatief goed onderwijs

Het Northgo College werkt continu aan de kwaliteit van onderwijs. De effecten daarvan zijn duidelijk zichtbaar. Na het laatste inspectiebezoek, in maart 2019 heeft de inspecteur gezegd dat onze docenten ervaren, deskundig en betrokken zijn en dat de lessen van goede tot zeer goede kwaliteit zijn. De inspecteur vindt ook dat ons personeel en de leerlingen behulpzaam zijn. Dat betekent dus dat niet alleen de resultaten tellen, maar dat ook de sfeer bij ons goed is.

Kwaliteit en Tevredenheid

Om de kwaliteit van het geboden onderwijs hoog te houden, heeft het Northgo College een systeem voor kwaliteitszorg ontwikkeld. Elk  jaar worden onder leerlingen en ouders/verzorgers enquêtes afgenomen waarin vragen worden gesteld over tevredenheid over het onderwijs, de docenten en de schoolorganisatie. Daarnaast worden met speciale klankbordgroepen, bestaande uit leerlingen en ouders, gesprekken gevoerd over de kwaliteit van onderwijs. Het kwaliteitszorgverslag wordt gepubliceerd op Mijn Northgo

Ontwikkelingsgericht onderwijs

Op het Northgo College leer je vaardigheden die je later, tijdens je vervolgstudie en je beroep goed kunt gebruiken. Zo leer je bijvoorbeeld presenteren, samenwerken, een onderzoek opzetten, bronnen opzoeken en bestuderen en kritisch denken. Dit vaardighedenonderwijs loopt als een rode draad door jouw schoolloopbaan. Je komt het bijvoorbeeld tegen bij: technasium, project & society, Lego League, havistencompetent, debatteren en de profielwerkstukken in de examenklassen.

Bij de vakken onderzoeken & ontwerpen, project & society en technologie en toepassing werken we samen met onder andere de volgende bedrijven en organisaties:

 • Decos Information Solutions
 • Imtech Marine/PK Marine
 • Staatsbosbeheer | Het Zuid-Hollands Landschap
 • Het Katwijks Museum
 • Militair Revalidatie Centrum Aardenburg
 • Gemeente Noordwijk
 • Politie & Brandweer Hollands Midden
 • Reuring in de Samenleving
 • De Nederlandse Spoorwegen
 • IBB-Kondor
 • OIM Orthopedie
 • Informatiecentrum Rijnlandroute
 • Faro-architecten
 • Hoogheemraadschap van Rijnland
 • Techniektalent. nl
 • Escaperoom 071 Leiden
 • Van Leeuwen Catering