Schoolplan

In het schoolplan 2019-2024 beschrijven wij de ambities van het Northgo College.

De huidige onderwijskwaliteit en de goede begeleiding van onze leerlingen willen we vanzelfsprekend handhaven. We leiden onze leerlingen op tot geïnspireerde, ambitieuze jonge mensen, die willen leren en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leren en de wereld waarin zij leven. De meer flexibele vormgeving van ons onderwijs op een persoonlijke, ontwikkelingsgerichte, en professionele manier is de opdracht waar het team van het Northgo College samen met de leerlingen en ouders voor staat.