Begeleiding

Wij hebben veel ervaring in het begeleiden van leerlingen. Onze docenten zijn daarvoor goed opgeleid. De mentoren en docenten werken samen in een team. Dat is voor jou fijn, want dan kun je bij verschillende personen terecht met je vragen.

De mentor en het Versterkt Mentorenteam

Alle klassen op het Northgo College hebben een mentor. De mentor is in de brugklas een belangrijk persoon. Je komt immers van je vertrouwde basisschool in een totaal nieuwe omgeving. Dan is het prettig dat er iemand is die je houvast geeft. Iemand aan wie je alle vragen kunt stellen. Je mentor zorgt ervoor dat je alle belangrijke informatie hebt. Hij of zij geeft je les in een vak en verzorgt daarnaast één of twee begeleidingsuren. Tijdens deze uren praat je over hoe het op school gaat en hoe je het beste kunt leren. De mentor werkt samen met jouw docenten. Dit noemen we het versterkte mentorenteam. Alle docenten zijn daardoor betrokken bij hoe het met je gaat, met jou en je klas. Het hele mentorenteam houdt toezicht op je ontwikkeling.

Coördinatoren

Naast de mentor en de docenten is er voor elke jaarlaag een coördinator. De coördinator weet bijvoorbeeld hoe het met alle brugklassen of alle tweede klassen gaat. De mentor houdt hem of haar op de hoogte van wat er gebeurt in jouw klas. Het kan zijn dat de mentor op een bepaalde vraag geen antwoord weet. Jij of je ouders kunnen dan met deze vraag bij de coördinator terecht.

Specialisten

Het kan voorkomen dat er iets niet lekker loopt, thuis of op school. Je mentor kan dan contact zoeken met onze specialisten. Zo zijn er orthopedagogen, onderwijsbegeleiders en jongerenwerkers. Samen met hen en je ouders zoek je uit hoe jij het beste geholpen kunt worden.

 

Heb je dyslexie?

Leerlingen met dyslexie kunnen op het Northgo College van onderstaande faciliteiten gebruik maken:

  • tijdverlenging bij toetsen
  • toetsen in lettertype Arial-12, conform het advies van het Ministerie van Onderwijs
  • digitale boekbestanden in pdf
  • het gebruik van een laptop of iPad in de klas
  • eventueel het maken van toetsen met behulp van Kurzweil
  • thuis gebruik maken van de schoollicentie van Kurzweil voor het leren en lezen van je huiswerk.

Niet alle dyslectische leerlingen hebben hetzelfde nodig. Het hangt van de ernst en de vorm van jouw dyslexie af welke hulpmiddelen voor jou het beste werken. Met jouw mentor maak je afspraken over welke ondersteuning voor jou het prettigst is en het meeste effect heeft. Een van deze hulpmiddelen zou het programma Kurzweil kunnen zijn. Dit is speciale dyslectie-software.