HAVO en VWO

De docenten op de havo en het vwo streven samen met de leerling naar een geleidelijke vergroting van de zelfstandigheid.

Zelfstandig en betrokken

De geleidelijke vergroting van zelfstandigheid betekent onder meer een overgang van een door de vakdocent gestuurd leerproces in de onderbouw naar een meer leerlinggestuurd leerproces in de bovenbouw. De leerling wordt actief bij dit proces betrokken en zal in de loop van de tijd steeds meer zelf gaan bepalen hoe hij/zij de leerstof onder de knie krijgt, zal zich steeds meer afvragen hoe en of er goed en effectief wordt geleerd en of er voldoende tijd wordt geïnvesteerd om de doelen te behalen.

 

Profielen havo en vwo

Op de havo en het vwo maken de leerlingen in de derde klas de keuze voor één van de profielen die zij vanaf klas 4 volgen. De mentor, ondersteund door het versterkt mentorenteam, begeleidt de leerlingen bij de profielkeuze

  • cultuur en maatschappij
  • economie en maatschappij
  • natuur en gezondheid
  • natuur en techniek

De complete profielen met bijbehorende verplichte en keuzevakken staan op Mijn Northgo.

Havisten Competent

Vanaf klas 3 volgen leerlingen op de havo het programma Havisten Competent. Dit is een landelijk ontwikkeld programma waar de leerlingen vaardigheden aanleren die in het hoger beroepsonderwijs noodzakelijk zijn. De leerlingen krijgen hierdoor beter inzicht in hun eigen capaciteiten en interesses en worden zodoende ook geholpen bij hun profielkeuze en de keuze van een vervolgopleiding. Wij horen van onze oud-leerlingen en de HBO-instellingen dat onze leerlingen een voorsprong hebben bij allerlei competenties ten opzichte van hun leeftijdsgenoten. Bij het diploma ontvangen de leerlingen een certificaat.

Meer over Havisten Competent

 

Latijn als keuzevak

Latijn wordt in de tweede en derde klas van het vwo aangeboden als keuzevak.  De grammaticale begrippen komen aan bod, maar veel belangrijker zijn de cultuur en mythologieverhalen. De leerlingen gaan projectmatig te werk, waarbij telkens een aspect van de cultuur van de Romeinen belicht wordt. Ook gaan we met elkaar een of twee keer buiten school op pad om elders de cultuur van de Romeinen kunnen proeven, bijvoorbeeld naar het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden of het Archeon in Alphen.