Go-Profielen

Regulier

Regulier profiel

Als je dat niet wilt, dan hoef je geen specifiek Go-Profiel te kiezen. Je kunt ook kiezen voor het reguliere profiel. Je krijgt dan naast de andere schoolvakken zoals wiskunde, Nederlands, aardrijkskunde etc 2 uur beeldende vormgeving en 1 uur lichamelijke opvoeding (sport).

Project and society

De leerlingen in het reguliere profiel volgen in de tweede klas, gedurende een aantal weken het vak Project and Society (P&S). Bij dit vak gaan leerlingen in groepjes een actueel maatschappelijk probleem oplossen dat in onze regio speelt. Er is een opdrachtgever van buiten school. Dit is een professional die in de startfase uitleg geeft over het vraagstuk. Aan het eind van de projectweken presenteren de leerlingen hun oplossing aan de opdrachtgever.

Onderwijs in vaardigheden