Mavo

Op de mavo krijg je les van een team van fijne en deskundige docenten. Ze hebben aandacht voor jou als persoon en weten wat jij wilt en kunt.

Mavo op het Northgo College

In de brugklas zit je in een 1-mavo klas of in een 1-mavo/havo klas. Vanaf de tweede klas zitten de mavoleerlingen bij elkaar. Er is volop aandacht voor wie dat nodig heeft en er is uitdaging voor wie dat kan. Je kunt kiezen voor alle Go-Programma’s.
Voor de leerlingen die dat kunnen en willen is er ook Cambridge Engels. Dit vak wordt op de mavo alleen gegeven bij voldoende belangstelling.

Vakkeuze in klas 2

In klas 2 ga je je voorbereiden op de vakkenkeuze in 3 mavo. Je wordt hierin begeleid door je mentor. De uiteindelijke keuze vul je samen met je ouders in.

In 3 mavo worden de volgende vakken verplicht gevolgd.
● Nederlands
● Engels
● Aardrijkskunde
● Biologie
● Economie
● Lichamelijke opvoeding
● Mentoruur
● Mentoruur individueel
● Wiskunde
Daarnaast bereid je je voor op een keuze uit 3 vakken.
Uit elke optie wordt 1 vak gekozen.
Optie 1:
● Frans
● Duits
● Nask 2 (scheikunde)
Optie 2:
● Geschiedenis
● Nask 1 (natuurkunde)
Optie 3:
● Technologie & Toepassing (TT)
● Beeldend Tekenen (BTE)
● Lichamelijke Opvoeding 2 (LO2)

Vakkeuze in klas 3

In de 3e klas van de mavo ga je je voorbereiden op je uiteindelijke profielkeuze:

Zorg en Welzijn (Z&W)
Economie (E)
Landbouw (L)
Techniek (T)