Ons onderwijs

Aandacht brengt je verder

Het Northgo College biedt drie opleidingen aan: mavo, havo en vwo.

LEREN IN DE 21E EEUW

Het Northgo College verzorgt ontwikkelingsgericht onderwijs op mavo, havo en vwo-niveau. Het aanleren van vaardigheden loopt als een rode draad door de schoolloopbaan van onze leerlingen.  Voor een goede voorbereiding op verdere studie en beroep is het nodig dat zij ook vaardigheden als creativiteit, oplossingsgerichtheid en ICT-geletterdheid aanleren. Het technasium en Havisten Competent zijn goede voorbeelden van ontwikkelingsgericht onderwijs.

School- en lestijden

Op het Northgo College wordt van 08:30 tot 16:00 uur lesgegeven.  Het aantal lessen wisselt elke dag. Eén lesuur duurt 50 minuten. Na een les wisselen de leerlingen meestal van lokaal en docent. Soms hebben zij een blokuur met twee lessen achter elkaar hetzelfde vak. In het rooster kunnen de leerlingen en ouders de lestijden zien. Een enkele keer is er een 40-minutenrooster. De docenten hebben dan een studiemiddag of een vergadering.

Breed aanbod van vakken

Het Northgo College biedt een breed scala aan vakken. Naast de reguliere vakken is er voor de brugklas een uitgebreid Go-Programma. In de bovenbouw mavo, havo en vwo kiezen de leerlingen een sector of een profiel. De lessentabellen van klas 2 tot en met 6 staan op Mijn Northgo.

Go-Programma     MavoHavo en Vwo

Internationalisering

Het Northgo College doet veel aan internationalisering. Dat gebeurt in de klassen, maar ook daar buiten. Het is belangrijk dat leerlingen na de mavo, havo of het vwo goed Engels kunnen spreken, lezen en schrijven. In de onderbouw wordt Cambridge English aangeboden op alle niveaus vanaf de brugklas. Voor de herfstvakantie doen de brugklasleerlingen een instaptoets, waarna zij ingedeeld worden in een klas ‘regulier Engels’ of ‘ Cambridge Engels’. Tussentijds op- of afstromen is mogelijk. In de bovenbouw kunnen leerlingen toewerken naar de internationaal erkende certificaten:

 • Cambridge Certificate (voor Engels)

 • Delf Scolaire (voor Frans)

 • Goethe (voor Duits)

 • Dele (voor Spaans)

Ook zijn er meerdaagse uitwisselingen naar het buitenland, waarbij leerlingen in gastgezinnnen verblijven. Zoals bijvoorbeeld een uitwisseling met scholen in Bochum en in Münster. En er is elk jaar het YES-event, een internationale jongerenconferentie in een Europese stad. In november 2019 was het evenement in Halle, Duitsland
In het vierde leerjaar (mavo, havo en vwo) gaan de leerlingen op studiereis.

Lessentabel brugklas

Totaal 33 33 33 33
Vak Regulier
Aardrijkskunde 2
Biologie 2
Cultuurgeschiedenis 1
Cambridge Engels / Engels** 3
Frans 3
Geschiedenis 2
Handvaardigheid en tekenen 2
Lichamelijke opvoeding 2
Mentoruur 2
Muziek 1
Nederlands 4
Technasium*** 2
Wiskunde en rekenen 4
Go-Media
& Design
Go-Expressie Go-Sport Regulier
Media & Design 3 0 0 0
Expressie 0 3 0 0
Sport 0 0 3 0
Regulier 0 0 0 2 + 1*

* Brugklas regulier: 2 uur beeldende vormgeving en 1 uur lichamelijke opvoeding / bewegen.
** Cambridge English: De brugklasssers van mavo, havo én vwo doen voor de herfstvakantie een placementtest.
Aan de hand van de resultaten van deze test wordt de leerling in een klas geplaatst: Cambridge Engels of Regulier Engels.
*** Technasium wordt gegeven in de havo/vwo en vwo brugklassen. In de mavo en mavo/havo klas is dat Technologie en Toepassing

Maatwerk en excellentie

Excellentie betekent het beste uit jezelf halen. Het Northgo College biedt op tal van gebieden maatwerk. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld een extra vak kiezen, taalcertificaten halen, of zij krijgen de mogelijkheid om binnen modules op een ander niveau sport of dans te beoefenen. Binnen de lessen krijgen leerlingen kansen de leerstof te verdiepen of te verbreden. Dit laatste is in ontwikkeling.
Ondernemende leerlingen worden aangemoedigd. In de afgelopen jaren hebben veel leerlingen excellentie laten zien. Zij hebben bijvoorbeeld:

 • projecten uitgevoerd in samenwerking met high-tech bedrijven als Decos en Estec
 • zich ontwikkeld op het gebied van programmeren en robotica
 • deelgenomen aan profielwerkstukwedstrijden
 • een eigen TV-programma gemaakt
 • sporttoernooien georganiseerd
 • meegedaan met internationale conferenties en debatwedstrijden
 • bezoeken gebracht aan Europese ruimtevaartcentra in Utrecht, Keulen en Noordwijk
 • deelgenomen aan een cursus reanimeren
 • het schoolgebouw nagebouwd met legostenen
 • deelgenomen aan landelijke wedstrijden van de Stichting Technasium en Vakkanjers
 • deelgenomen aan biologie, scheikunde, natuurkunde- en wiskunde-olympiades.
 • deelgenomen aan wiskunde challenges als kangoeroewedstrijden en beverwedstrijden
 • eigen Escaperooms ontwikkeld.
 • deelgenomen aan technasium/O&O uitwisselingen met scholen in Trento, Italië en Tecklenburg. Duitsland
 • het voortouw genomen in het organiseren van de goede doelenactie
 • nagedacht over verduurzaming van het schoolgebouw en de omgeving van de school
 • meegedacht over de toekomstvisie van de gemeente Noordwijk
 • zitting genomen in de medezeggenschapsraad en de leerlingenraad